Hoş Geldiniz


Değerli Katılımcılar,
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
 
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve artık gelenekselleşme yolunda ilerleyen sempozyumun temel amacı dil ve dil eğitimiyle ilgilenen tüm dünyadan ve her seviyeden akademisyen, öğretmen, lisansüstü öğrenciler ve araştırmacıları uluslararası katılımlı bir akademik etkinlikte bir araya getirmektir. Sempozyumun bu yılki ana konusu Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından ilân edilen "Dünya Dili Türkçe Seferberliği" uyarınca "Dünya Dili Türkçe" olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, sempozyum kapsamında ortaya konacak özgün bilimsel çalışmalarla ilgili seferberliğe önemli bir katkı sunulması hedeflenmektedir. Seçilen bu ana konunun haricinde, dil ve dil eğitimi alanıyla ilgili özgün ve kayda değer çalışmalar da sempozyum kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.  

 

Dil ve dil eğitimi ile ilgili tüm dünyadan uzman ve araştırmacıları bilimsel ve sosyal etkileşimi artırmak açısından sempozyuma katkı sağlamaya davet ediyoruz. 

 

Sizleri 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 'Dünya Dili Türkçe' ana konulu 3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu'nda görmekten mutluluk duyacağız.

 

 

Saygılarımızla.
 

Doç. Dr. İsmail YAMAN

Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ


Düzenleme Kurulu Başkanları 

 

Katılımla İlgili Önemli Bilgiler:

1. Sempozyuma gönderilen bildiri önerileri çift körlemeli hakem sürecine tâbi tutulacaktır.  

2. Sempozyumun dili Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça olarak belirlenmiştir.

3. Sempozyuma katılım ücretsizdir.

4. Sempozyuma her katılımcı tek bildiriyle katılabilecektir. 

5. Sempozyumda sunulan bildiriler Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından elektronik ortamda veya basılı olarak bildiri kitabı şeklinde yayımlanacaktır.

6. Bildirilerini yayımlatmak isteyenlerin 4 Ekim 2021 tarihine kadar tam metinlerini blackseaconferences@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

7. Sempozyum  ÇEVRİM İÇİ yapılacaktır.