Rıfat Ilgaz’ın Şiirlerine Okur Merkezli Bir Yaklaşım

Ahmet Uslu 

Çizgi Romanların Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması Ve Alphonse Daudet’in Monsieur Seguin’in Keçisi Örneği

Ali Yağlı

 

A Dialogic Approach to Using Google Drive for L2 Writing Feedback

Arif Bakla  

Multiple Language Learner Identities: “If you don’t understand me, how can you teach me?”

Arzu Ekoç 

İngilizce ve Türkçe Ulaştırma Terminolojisinin Biçim ve Anlam Bilimsel Açıdan Ölçünleştirilmesi

Ayşe Yurdakul 

Öğrenen Odaklı Yabancı Dil Öğretiminde Şiir

Birkan Kargı 

 

Yabancı Dil Öğreniminde Resim – Yazı Bağlamında Çizgi Romanlar

Birkan Kargı 

Distance Education or Blended Learning? What Do Program Stakeholders Stand for?

Burcu Bür 

A Cross-Cultural Study on Refusal Strategies: How Do Turkish and Foreign Students Differ in Refusing?

Burcu Bür 

The Motivation of University Students toward English Medium Instruction

Burcu Turhan 

Dijital Medyanın Çeviri Eğitimine Katkısının Araştırılması: TED Konuşmaları Örneği

Burcu Türkmen & Şaban Köktürk

İşitme Engelli Öğrencilerde Temel Dil Becerileri

Bünyamin Sarıkaya 

Dil ve Kültür Eğitimi Açısından Karagöz Oyunu

Cafer Özdemir 

Sözlü Anlatım Geleneğinde Ara Söz Kullanımı: Behçet Mahir Örneği

Cafer Özdemir 

Türkçe Öğretimi Bağlamında Bilmecelerin Eğitimsel İşlevleri

Cafer Özdemir & Merve Kısa

The Perceptions and Practices of EFL Teachers on Learner Autonomy

Demet Turan Öztürk 

Literature in ESL: Empowerment of a Multi-dimensional Perspective

Deniz Ezgi Avcı Vile 

Reading Anxiety in Foreign Language Learning

Dilek Çakıcı 

Teacher Autonomy in EFL Context

Dilek Çakıcı 

Receptive Vocabulary of University Students in CLIL Instruction

Dilşah Kalay 

Auditory-Visual Speech Perception and Second Language Instruction

Doğu Erdener 

Yabancı Dil ve Fen Bilimleri Öğretmen Yetiştirme Programlarında Teori Kavramının İrdelenmesi

Elif Omca Çobanoğlu & Hanife Nalan Genç

Diller Arası Etkileşimin Bir Sonucu Olarak Dil Kirliliği: İkinci El Araç İlanları Örneği

​Emrah Ekmekçi & İsmail Yaman & Mustafa Şahin

The Effects of Interactive Whiteboards (IWB) on High School Students’ Motivation and Success in Turkish EFL Context

Emrah Ekmekçi & Öznur Ekmekçi & Nesligül Gürler

Disiplinler Arası Yaklaşım Bağlamında Türkçe Eğitimi Lisans Programlarında Okutulan Seçmeli Derslerin Değerlendirilmesi

​Ferhat Çiftçi 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ölçütleri/THMFNS Ö Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi

​Gonca Demir

Teaching Idioms through Etymological and Visual Channels in EFL Classrooms: Techniques Based Perspective

Görkem Bektaş

The Use of Humour in Foreign Language Educational Contexts

Gülay Er 

Yabancı Dil Öğretiminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Yeri ve Önemi

Halil Aytekin 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi  (Samsun Örneği)

Hanife Nalan Genç & Elif Omca Çobanoğlu 

 

Foreign Language Teaching Anxiety of English Language Teachers: Pre-service vs. In-service

​Hasan Şerif Baltacı 

Mu’tezile Okulunun Kuramlar Çerçevesinde Kelâmı Yorumlaması

Hasan Türkmen 

Language Archaeology Culture-Language Connection and Teaching Turkish Language through Literature

Havva Reyhan Kasırga


Türk Dili ve Edebiyatı’nda Yeni Yaklaşımlar:  Eleştirel Okuma Yöntemleri ve Metin Çözümleme

Havva Reyhan Kasırga

Ortaokul Düzeyinde Türkçe ve İngilizce Dil Bilgisi Kazanımlarının Eşgüdümlülük Açısından Karşılaştırılması

İsa Gündoğdu & Mediha Mangır

Avoidance of Past Perfect Tense by Turkish Learners of English

Kadriye Aytaç 

Set Linguistic Comparisons in Georgian and Turkish (Linguocultural Analysis)

Lile Tandilava & Nana Tsetskhladze

Students’ and Teachers’ Attitudes towards Interactive Whiteboards Used in English Courses via Fatih Project and the Effects of IWBs on Speaking Skill

Muhammed Fatih Sayır 

Rusça ve Türkçede Ön Ekler Kavramına Dilbilimsel Bir Yaklaşım

Muhammed Taskesenligil 

Dil Öğretiminde Cümle ve Öge Merkezli İki Klasik Yaklaşım: İbn Hişâm’ın Katru’n-nedâ ve Şuzûru’zzeheb Adlı Eserlerindeki Yöntemlere Analitik Bir Bakış

Murat Tala 

Arapça Çeviri Dersinde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğrenci Görüşleri

Musa Yıldız & Meryem Melike Güngenci

The Purposes of ELT Students’ Use of the Internet

Müfit Şenel & Büşra İlgör 

İlköğretimdeki Yabancı Dil Derslerinin Yöntem ve Ölçme-Değerlendirme Yönünden Karşılaştırılması

Müzeyyen Altunbay 


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Dil Öğrenim Amaçlarının Motivasyona Etkisi

Müzeyyen Altunbay 

An Evaluation of Prep Class Students' Oral Presentations with Regard to their Foreign Language Communicative Competence

Nalan Kızıltan & M. Maher Jesry & Yasemin Kütük

Attitudes of Compulsory Preparatory Class Students towards English in the School of Foreign Languages (Yadyok) at Ondokuz Mayis University

Nalan Kızıltan &  Merve Yüksel & Tuba Odabaş

One Aspect of Georgian-Turkish Language Relations

Nana Tsetskhladze & Mzia Khakhutaishvili 

Developing the Pronunciation Skills of Young Learners By Using Songs

Nimet Sümeyra Kurt 

İngilizce ve Türkçe’de Ulam İçi Derecelendiriciler

Özay Önal 

Accuracy and Fluency of Speaking Skill between Turkish EFL Learners

Parisa Yeganehpour 

Öğrenme Stratejileri ve Eylem Odaklı Yaklaşım

Rıfat Günday & Hasan Atmaca

Yabancı Dil Eğitimde Bağlamsal ya da Bağlam Dışı Dilbilgisinin Yeri

Rıfat Günday & Murat Delibaş

Metindilbilim ve Murathan Mungan’ın “Çiçek” Adlı Kısa Öyküsünün Metindilbilimsel Çözümlemesi

Senem Gürkan 

Beliefs about Foreign Language Learning: The Differences between In-Service and Pre-Service Teachers’ Beliefs

Şeyma Yıldırım 

Osmanlı Türkçesi Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Tuncay Böler 

An Investigation into the First Year University Students’ Causal Attributions in Foreign Language Learning

Yavuz Daşdemir & Gökhan Yiğit

U-Learning in Turkish EFL Context: Sample Applications

Yeliz Yazıcı 

Prep Class Students’ Thoughts on Using Literary Sources in Reading Lessons

Yıldırım Özsevgeç & Volkan Mutlu

Video Recording as a Formal Assessment Method in ELT and Literature Classes

Yıldırım Özsevgeç & Volkan Mutlu

Deyimlerlerin Konuşma Eğitimine Uygulanabilirliği Üzerine

Yılmaz Evat 

Hikâyelerle Konuşma Eğitimi: Murathan Mungan Örneği

Yılmaz Evat 

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Not Alma Becerisi

Yusuf Aydın 

Sesbilimsel Yetilerin Gelişmesinde Şarkıların Yeri ve Önemi: Rusça Deneyimi

Zulfiya Şahin